Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan. (Confucius)

In de eerste jaren van het basis onderwijs worden de rekenfeiten en basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel deze te automatiseren. Het begint met cijferherkenning. Herken je de vorm, kun je de vorm onthouden?

Voordat een kind kan leren rekenen moet het een aantal begrippen kennen: erbij, eraf etc.

Na deze fase moet het kind beginnen met de begrippen te ordenen.

In de diverse fasen van dit proces kunnen er verstoringen ontstaan.

Ik zie in mijn praktijk o.a. kinderen die problemen hebben met:

  • het voorbereidend rekenen (groep 2)
  • automatiseren
  • inzichtelijk rekenen
  • waarnemen van rekenopdrachten door kijkproblemen
  • waarnemen van mondeling gegeven rekenopdrachten door oor- en gehoorproblemen
  • het afwisselend optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Een aparte groep kinderen die problemen heeft met het leren rekenen zijn kinderen die in beelden denken: beelddenkers. Meer informatie hierover op www.bureau-prilabori.nl

Cijfers en rekenen, je gebruikt het zoveel. Dobbelstenen, klokkijken, het uitrekenen van hoeveel stenen je nodig hebt voor het aanleggen van je terras, het boodschappen doen en betalen en ga zomaar door. Kunnen rekenen is dus wel fijn als je dat kunt.

dreamstime_xs_35729971