Ware rust is niet afwezigheid van beweging, het is evenwicht in de bewegingen.

Kinderen die gevoelig zijn, last hebben van disfuncties, kun je sterker maken. Wil je weten hoe?

BSM staat voor Brain Stimulating Method, dus Brein Stimulerende Methode. Kort gezegd, het is een methode om de hersenen te stimuleren en problemen te normaliseren zodat je kind er geen last meer van heeft.

De BSM – de Jong Therapie is net als MRT (Motorische Remedial Teaching) een bewegingstherapie. BSM is niet hetzelfde als MRT. Wat is het verschil?

 • Ik zoek uit hoe de problemen bij je kind zijn ontstaan; deze hebben vaak een lichamelijke oorzaak!
 • Ik maak een programma met bewegingsoefeningen wat alleen gericht is op jouw kind (dus geen groepstherapie);
 • Je kunt thuis 6 dagen per week de bewegingsoefeningen met je kind oefenen;
 • We bespreken hoe en wat je kind eet en hoe we dit, als dit nodig is, kunnen gaan aanpassen; m.a.w. krijgt je kind de juiste voeding en hoe is het verteringssysteem van je kind?
 • We gaan kijken hoe je kind leest, rekent, schrijft, spreekt en als er sprake is van achterstand welke lesstof we moeten inzetten om de achterstand in te halen;
 • We kijken hoe je kind sociaal en emotioneel is ontwikkeld;
 • Daarnaast bespreken we algemene informatie die op dat moment van toepassing is.

Hoe werken lichaam en hersenen nu samen? Via de zintuigen, het horen, het zien, het voelen, het ruiken en het proeven, dus de smaak, komen de prikkels uit de buitenwereld onze hersenen binnen. Als deze prikkels niet goed of via een omweg binnen komen, denk aan gehoorproblematiek zoals buisjes, middenoorontstekingen, dan  komt de informatie niet alleen anders binnen, maar wordt ook anders verwerkt.

Zo is het ook met het kijken. Ziet je kind de dingen van veraf wel goed? Leest je kind wat het ziet? Hoe wordt alles verwerkt en hoe komt het binnen in de hersenen van je kind?

Om goed te kunnen functioneren moeten hersenen regelmatig geprikkeld worden. Als de prikkels niet goed in het brein aankomen heeft dit gevolgen voor het functioneren van je kind. Het kan niet anders dan dat bepaalde gebieden in de hersenen dan achter blijven en dit merk je aan leer- en/of gedragsproblemen.

Uitgangspunt bij de therapie volgens de BSM – de Jong is dat ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen een lichamelijke oorzaak kunnen hebben. Zo zal je kind moeilijk tot lezen komen als het niet goed in staat is de ogen gericht te houden op de tekst. Ook is het moeilijk mensen te begrijpen als ze tegen je  spreken en de geluiden bereiken de hersenen niet of onvoldoende en/of het wordt niet snel genoeg verwerkt.

Problemen als ADD, ADHD ontstaan dan ook als bepaalde gedeelten van de hersenen onvoldoende zijn uitgerijpt. Dit kan uitrijpen maar dan moet er bewogen worden. Daarom bewegen deze kinderen ook zoveel. Eigenlijk is het gewoon heel logisch.

Gelukkig zijn onze hersenen flexibel. Hersenen kunnen in reactie op nieuwe informatie ook nieuwe combinaties maken van zenuwcellen en neurotransmitters (stofjes die boodschappen tussen de zenuwcellen overbrengen). Sterker nog, onze hersenen zijn plooibaar, veranderen voortdurend en passen hun bedrading aan overeenkomstig nieuwe gedachten en ervaringen.

Als gevolg van het leerproces verandert ook de functie van de afzonderlijke neuronen zelf, waardoor elektrische prikkels makkelijker worden doorgegeven. De bewegingsoefeningen die door mij aan je worden uitgelegd en voorgedaan, hebben dezelfde uitwerking.

Waardoor kunnen nu de problemen ontstaan?

 • Al of niet erfelijke hormonale zwaktes
 • Bepaalde invloeden tijdens de zwangerschap
 • Gedeeltelijke beperkingen van de zenuwgeleiding ontstaan tijdens het geboorteproces
 • of ten gevolge van een trauma
 • Storende factoren in het leven van een kind, zoals ziektes, steeds terugkerende middenoorontstekingen, narcoses etc., die de ontwikkeling nadelig hebben kunnen beïnvloeden
 • Verkeerde voeding waardoor je kind niet de goede stoffen binnen krijgt

En wat zie je dan bij je kind?

 • Je kind is kwetsbaar. Zeker als het niet goed hoort of ziet
 • Struikelt vaak
 • Blijft beentje bijtrekken op de trap of bij een stoep
 • Gooit regelmatig een beker drinken om
 • Kan de bal niet vangen of kan niet goed een bal gooien
 • Voelt de sfeer niet goed aan of heeft het grapje niet door
 • Is niet voldoende weerbaar, wordt gepest
 • Wordt niet gekozen bij de gymles
 • Kan niet goed inslapen of is juist heel vroeg wakker

Door het doen van de oefeningen die ik mee geef, die je dus thuis samen met je kind kunt doen, stimuleer je verschillende waarnemingsorgaantjes, sensoren, die zich o.a. in de huid, spieren en gewrichten bevinden.

Door het uitvoeren van bepaalde bewegingen of door aanraking kunnen deze sensoren gericht geprikkeld worden of juist rustiger worden. Dit beïnvloedt en normaliseert de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel van je kind.

Daarnaast is het vaak belangrijk om de voeding aan te passen. Je zult zien je kind wordt rustiger, assertiever en kan meer gebruik maken van de aangeboren vaardigheden. Kortom je kind wordt zichzelf!

dreamstime_xs_62681642