Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen (Marcus Aurelius)

Mijn naam is Greta Stienstra. In mijn werk als therapeute sta jij als mens centraal. Ik sta open voor elke hulpvraag en ik kijk graag of ik je kan helpen.

Welkom in de praktijk in Friesland en in Groningen.

Waar is het allemaal begonnen? Na het behalen van mijn Atheneum diploma in Heerenveen ben ik eerst werkzaam geweest in de zakenwereld. Het werken met kinderen had echter altijd al mijn interesse en dit leidde er toe dat ik eind jaren negentig de opleiding tot BSM – de Jong Therapeute heb gevolgd.

Na de opleiding opende ik in 2002 in Groningen de deuren van mijn praktijk. Vanaf 2017, weer terug in it Heitelân, houd ik, naast Groningen, ook praktijk in Friesland.

In eerste instantie werkte ik alleen met kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Na het volgen van de cursus Geïntegreerde Technieken vonden ook steeds meer volwassenen de weg naar mijn praktijk.

De problemen waar kinderen vaak mee zitten is dat het niet goed gaat met het verwerken van de leerstof, de sociale ontwikkeling en het tempo van ontwikkelen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten.

De problemen waar (jong)volwassenen vaak tegen aan lopen is last van pijn, klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat, niet goed in balans, niet goed (meer)  om kunnen gaan met levensproblemen of men heeft last van een algemeen gevoel van zich niet goed voelen.

Hoe kan dat? Dat waarom, dat interesseert mij. Dat is mijn vakgebied. Aan de ene kant op zoek naar de details, aan de andere kant alle details verbinden tot een geheel.

Al tijdens de opleiding tot BSM – de Jong Therapeute wilde ik graag (nog) meer weten over embryologie, anatomie, fysiologie en pathologie. Na een les in de Geïntegreerde Technieken (osteopatische technieken) was ik verkocht. Deze technieken sluiten namelijk naadloos aan bij de BSM – de Jong Therapie.

Om nog beter te kunnen aansluiten bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek of een chromosomenafwijking heb ik de opleiding tot mediator bij Stibco gevolgd. De technieken van Professor Feuerstein, Pnina Klein, Vygotsky en anderen geven zoveel inzicht in de kennis, het niveau en het functioneren van kinderen.

De uitdaging voor kinderen in deze tijd is dat ze hun eigen IK ontwikkelen. In een wereld waarin zoveel gebeurt is het nodig dat je niet alleen kunt bouwen op wat er om je heen gebeurt, welke informatie bij je binnen komt, maar vooral op hoe jij zelf daar je plekje in kunt vinden. Zonder een sterk eigen IK gevoel is dat erg moeilijk, waai je met veel winden mee, doe je je vaak veel sterker voor dan je bent en uiteindelijk verdwaal je in je eigen emoties omdat je nooit geleerd hebt dat de enige, zuivere, koers in het leven, de koers van het IK is.

In 2016 heb ik de opleiding psychosociale basiskennis gevolgd. Het is niet altijd direct duidelijk waar de problemen bij kinderen (en ook volwassenen) zijn begonnen. Ligt de oorsprong van de klachten in het lichaam of heeft het lichaam een reactie gegeven op psychosociale problematiek.

Naast studie en werk vind ik vrijwilligerswerk belangrijk. Daar kun je heel veel van leren. Ik ben zes jaar voorzitter geweest van de BBT – Beroepsvereniging van BSM – de Jong Therapeuten en heb veel kennis opgedaan op het bestuursvlak. Daarnaast leer je ook veel over je zelf. En dat is goed. Want als je je zelf niet kent, hoe kun je dan anderen leren kennen? Zie je dan wat je moet zien of wat je wilt zien?

Graag ga ik samen met jou op zoek naar de oorzaak van de problemen.

Je kunt een afspraak maken voor de locatie Friesland en/of de locatie Groningen.

En mocht het zo zijn dat je naast mijn hulp nog andere ondersteuning (regulier en/of complementair) nodig bent, dan kunnen we dit bespreken.

 

Greta Stienstra – opleiding

Overige diploma’s:

pula-2010-amfi-g-en-as