In de eenvoud ligt de grootste kracht.

Naast psychische oorzaken kunnen ook lichamelijke disfuncties er voor zorgen dat een kind niet tot leren komt.

Een leerprobleem is niet zozeer een gebrek aan intelligentie, maar veel vaker een gebrek aan mogelijkheden om van de aanwezige intelligentie gebruik te maken.

Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen (cijferen) is een proces waarbij de informatie uit de buitenwereld zintuiglijk wordt waargenomen en verwerkt waarna de vaardigheid geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.

Bij niet alle kinderen verloopt dit proces ongestoord. Soms zijn er stoornissen in de waarneming [visueel (het kijken) en/of auditief (het horen)], soms bij de verwerking en soms bij de automatisering van de handeling.

Waarneming, verwerking en automatisering vinden plaats in ons zenuwstelsel, dat beschouwd kan worden als ons orgaan om te leren. In het leerorgaan zijn zintuigontwikkeling, motorische ontwikkeling en het autonome zenuwstelsel zeer nauw met elkaar verbonden. De leermogelijkheden en ook het gedrag van een kind zijn dan ook afhankelijk van de kwaliteit èn de conditie van dit leerorgaan.

Met betrekking tot het kijken, gaan we er vaak al automatisch van uit dat de oog-hand coördinatie van een kleuter in groep 1 en 2 van de basisschool al behoorlijk is ontwikkeld. Maar is dat zo? Als het kind niet graag werkjes doet, is er wat aan de hand! Dit is vaak het eerste signaal dat ouders van een leerkracht te horen krijgen dat er bij hun kind iets in de ontwikkeling hapert, iets wat zij zich soms al eerder bewust waren.

De uitkomst van intelligentietesten (waaronder CITO) geeft geen informatie over de lichamelijke oorzaken die van (enige) invloed zouden kunnen zijn op een goed begrip van de technische aard van het leerprobleem. Wel blijkt er regelmatig sprake te zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling.

Een aparte groep binnen de groep kinderen met leerproblemen is de groep kinderen die in beelden denken: beelddenkers. Meer informatie hierover op www.bureau-prilabori.nl

child-517839_960_720_600x400_acf_cropped