Middenoorontstekingen, buisjes welke gevolgen hebben dit voor jouw functioneren?

Wist je bijvoorbeeld dat middenoorontstekingen ook problemen veroorzaken op latere leeftijd? Ik leg het je hieronder uit.

  • Het middenoor is meer dan alleen een doorgeefluik van geluid van buiten naar binnen. Het is een essentieel orgaan voor het bepalen van onze communicatie, ons gevoel van welzijn en het beïnvloeden van lichaamsbewegingen.
  • Concentratie en aandacht. Kinderen die veelvuldig op vroege leeftijd met middenoorontstekingen hebben gelopen, horen wel weer goed, maar de functie van het focussen, reguleren van geluid is verstoord. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor concentratie en aandacht. Het kind kan niet meer goed luisteren of het luisteren heeft niet goed kunnen ontwikkelen.
  • Effect op evenwicht. Vooral bij eenzijdige oorontstekingen zijn de effecten zichtbaar in bewegen dat er effecten zijn op het evenwicht. Soms is er sprake van duizeligheid of misselijkheid. Het evenwichtsorgaan is een onderdeel van het oor. Geluidsprikkels beïnvloeden hierdoor het evenwicht en hiermee de sturing van de motoriek. Zo ook kan beweging invloed hebben op ons luisteren.
  • Spraak/taal ontwikkeling. Voor het ontwikkelen van een goede uitspraak en taal is een goed gehoor en vooral luisterhouding nodig. Men leert praten door te luisteren naar andere mensen en zichzelf en dan te reproduceren. De manier van spreken is altijd de manier van luisteren.
  • Veelvuldige middenoorontstekingen zijn vaak de oorzaak van grotere problemen op latere leeftijd. De oren hebben niet meer goed leren functioneren.

Maar gelukkig kunnen spieren getraind worden om krachtiger en beter te werken.

child-1439468_960_720_600x400_acf_cropped