Vriendschap is één ziel in twee lichamen. (Aristoteles)

Hoe ga jij nu om met je zelf? Hoe gaan anderen om met jou en hoe ga jij om met anderen? Met andere woorden hoe sociaal ben je, en wat voel je daarbij? Dat is de sociaal emotionele ontwikkeling.

Een leuke video over emoties mag je echt niet missen!

SOCIAAL heeft betrekking op de relatie van je kind met zichzelf en met anderen: hoe ga je om met je zelf en met anderen: hoe doe je dat?

EMOTIONEEL duidt op de gemoedstoestand van je kind: wat voel ik daarbij en wat doet dat gevoel met mij en wat doe ik dan?

ONTWIKKELING duidt aan dat je kind een leerproces doormaakt.

Het sociale en gevoelsmatige gaan altijd hand in hand!

Wat verwachten we van een sociaal-emotioneel ontwikkeld persoon:

 • de persoon moet kunnen omgaan met zichzelf en anderen in diverse situatie op zo’n manier dat hij overwegend positieve gevoelens ervaart evenals de anderen met wie hij omgaat
 • het houdt in dat de persoon met negatieve gevoelens leert omgaan en ze ook leert te beïnvloeden
 • Elke ouder wil graag dat zijn/haar kind zichzelf, later, goed kan redden. Op het sociale vlak spreken we dan van sociale redzaamheid

Hierbij is er sprake van een drietal aspecten:

 • zelfredzaamheid: het eigen ik
 • omgangsredzaamheid: de ander
 • maatschappelijke redzaamheid: de maatschappij

Het gebied waar dit alles zich afspeelt:

 • relaties met andere mensen
 • de kwaliteit van deze relaties
 • de mate waarin iemand deze relaties als prettig ervaart
 • de gedachten en gevoelens die deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf

Wat heb je nodig voor het opbouwen van een sociale competentie / het kunnen?

 • zelfvertrouwen opbouwen
 • begrip opbrengen voor de ander
 • verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen
 • zelfsturend, zelflerend vermogen aanleren
 • zicht hebben op de eigen keuzemogelijkheden
 • je eigen sociale netwerken van vrienden en relaties uitbouwen
 • inzicht hebben in wat anderen van je verwachten
 • het vermogen hebben om samen te werken met een ander

Niet alleen je kind zal zich gaan ontwikkelen. Ook jij als ouder zult veranderen.

Bron: E. van Doorn (StiBCO).

 

soap-bubbles-241020_960_720