De hele kunst van het spreken is begrepen worden. (Confucius)

Om te kunnen communiceren met elkaar is spreken (of het gebruiken van handgebaren) noodzakelijk. Een achterblijvende taal/spraakontwikkeling kan leerachterstanden veroorzaken. Om goed te kunnen spreken moet het kind beschikken over:

 • een goede passieve woordenschat
 • een goede actieve woordenschat
 • een goede articulatie
 • een goede activering van de stembanden
 • een goede ademhaling
 • een goed gehoor

Ik zie in mijn praktijk o.a. kinderen die:

 • niet gaan spreken
 • heel weinig en/of traag spreken
 • bepaalde letters niet kunnen uitspreken
 • zwak articuleren
 • te geringe passieve woordenschat hebben
 • zelf functiewoorden maken
 • onderdelen van woorden verwisselen
 • te snel spreken
 • stotteren

Vraag eens wat de mogelijkheden zijn.


dreamstime_s_36337928