De mens is een geheel waarin alles met elkaar verbonden is en alles invloed heeft op lichaam en ziel.

drops-of-water-578897_960_720

Complementaire zorg is niet de vervanger van reguliere zorg: het is zorg die aansluit bij reguliere zorg net als dat reguliere zorg aansluit bij complementaire zorg.

Je kunt je bij BSM Noord || Praktijk Greta Stienstra aanmelden zonder verwijzing van de huisarts

Voor wie?

Iedereen, jong en oud(er), klein en groot, kan lichamelijke en geestelijke klachten hebben door disfuncties.

  • Kinderen van 0 – 12 jaar:
    Baby’s, peuters en kleuters: Lastig gedrag, problemen met eten en slapen.
    Kinderen van 4 – 12 jaar: Opgroeiende kinderen kunnen veel last hebben van leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Problemen die heel vaak een lichamelijke oorzaak hebben. Kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek hebben veel baat bij de behandelingen volgens de Geïntegreerde Technieken en vervolgens de oefeningen van de BSM – de Jong Therapie  aangevuld met anders lerenmediërend leren en/of floortime. Binnen deze groep kinderen zijn er veel kinderen die in beelden denken: beelddenkers. Deze kinderen verwerken de aangeboden lesstof op een andere manier. Voor meer informatie www.bureau-prilabori.nl
  • Kinderen van 12 – 23 jaar:
    (Jong) volwassenen hebben vaak last van concentratieproblematiek, problemen met plannen en het stellen van grenzen. Ze hebben veel baat bij de behandelingen volgens de Geïntegreerde Technieken,  BSM – de Jong Therapie en inzicht in hun handelen en de gevolgen daarvan via psychosociale ondersteuning.

Floortime: Speltechnieken en oefenen in wederkerigheid
Als de ontwikkeling van een kind niet automatisch op gang komt, kun je deze stimuleren door met een kind te spelen. Op deze manier kan het kind in een veilige sfeer zich leren uiten. Als we een kind beter begrijpen kunnen we beter aansluiten bij de behoefte. Hieruit kan de sociale – en emotionele ontwikkeling weer op gang komen zodat er meer en beter contact is binnen het gezin. Meer informatie hierover op www.bureau-prilabori.nl

In het eerste gesprek, de intake, wat ongeveer 1 uur duurt, brengen we in kaart wat de problemen zijn, welke gevolgen deze hebben en welke methode het beste ingezet kan worden. Aan het einde van de intake maken we de eerste afspraak voor behandeling.

Mocht het zo zijn dat je naast mijn hulp nog andere ondersteuning (regulier en/of complementair) nodig bent, dan kunnen we dit bespreken.

Privacy
In deze tijd van internet en openheid is je in vertrouwen kunnen uiten een belangrijk onderdeel van de hulp die ik bied. Informatie naar derden zal dan ook alleen en uitsluitend plaatsvinden met jouw toestemming.